Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Aminopeptidase Q
  • GlycoProtDB:GPDB0002597
  • UniProt:E9QJR0
  • Gene Symbol: Lvrn
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
485 22823882
553 22823882
598 22823882
605 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MSRPFSSGVYVSRGVALLLAALTAVLLLVLVALASLYGSCAHVQPSEQGNSRVKNTSLWPPGGQEWALPTPAQEPTVGTSQDLGPPSGPWDHLRLPPWLVPLHYDLELWPWLQPDKLSPPNLTFTGRVNITVRCTVASSRLLLHSFLLNYKQVEVWGPLAQDTRNATVGRVQVEKVWFAPDMQFVVLDLGQSLEPGSRYELSFHFSGQVLQVGLEGLFLNLYHDEDELRALVATQMEPTFARHVFPCFDEPALKATFNITVIHHPGYAALSNMPQLGQSERIDVNGSRWTVTTFHTTPRMPTYLVALVVCDLDHISRTERGKEIRVWARKDDIASGYLDFAANITGPIFSFLEDLFNISYRLPKTDIVALPIFASGAMENWGLLIFDESSLLLEPEDELTEKRAMILSIIAHEVGHQWFGNLVTMSWWNNIWLNEGFASYFELELTNYFYPKVPMNMIFFFTVLHGILGEDHALESRAVSTAVENFTETSEINRLFDLYTYKKGACMAWMLASFLSPHLFINALKSYLETFSYSNAEQDDLWRHIQMAIGEQNVTHLPATVKGIMDSWTHRGGFPIITVNVSTGVVKQEPFYLDKVENQTLLSHNSTWIVPIFWMKNGIPQPLVWLDKSNMMFPGMKLSDSDSDWVILNFNVTGYYRVNYDELGWKKLSEQLEKDPKAIPVINRLQLVSDAFALTKNNYIEIETALDLTKYIAEEDEILVWFEVLLNLINREVIYDVNNYALYPLLKKYLLKRFNSIWNTYSAIIRENVASLQDNYLSLFSLERIFETACWLGLEDCLQLSRELFKKWTAHPETAIPPQIENAVLCSAVALGSDKDWDFLFNLYINTTEEEDESRRRRLVHAMSCSKDPWILNRFMEYAITAVSSNFSETNIIVVVATSEVGRYIAKDFLMDNWVAVTERYGMDWLDALVPVLGRTVSTDQQVTELQHFFSTVLEEHQRVVVQAKLQAMKTKNLQNKKRIARVVEWLRKNT

Feature

GlyTouCan Images

No data