Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: CUB and sushi domain-containing protein 3 (Fragment)
  • GlycoProtDB:GPDB0002703
  • UniProt:F6TRD7
  • Gene Symbol: Csmd3
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
1801 17406563
22823882
2189 17406563
22823882
2612 17406563
22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

XNARRFGDNFQLGSSISVICEEGFIKTQGTETITCILMDGKVMWSGPIPRCGAPCGGHFSAPSGVILSPGWPGYYKDSLNCEWVIEAEPGHSIKITFERFQTELNYDVLEVHDGPNLLSPLLGSYNGTQVPQFLFSSSNFIYLLFTTDNSRSNNGFKIHYESVTVNTYSCLDPGIPVHGRRYGHDFSIGSTVSFSCDPGYRLSHEEPLLCEKNHWWSHPLPTCDALCGGDVRGPSGTILSPGYPEFYPNSLNCTWTVDVTHGKGVQFNFHTFHLEDHHDYLLITENGSFTQPLARLTGSELPSTINAGLYGNFRAQLRFISDFSISYEGFNITFSEYNLEPCEDPGIPQYGSRVGFSFGVGDTLTFSCSLGYRLEGSSEIICLGGGRRVWSAPLPRCVAECGASATNNEGILLSPNYPLNYENNHECIYSLQVQAGKGINISARTFHLAQGDVLKIYDGKDKTTHLLGAFTGASMRGLTLSSTSNQLWLEFNSDSEGTDEGFQLVYTSFELSHCEDPGIPQFGYKISDQGHFAGSTIIYGCNPGYTLHGSSLLKCMTGERRAWDYPLPSCIAECGGRFKGESSGRILSPGYPFPYDNNLRCMWMIEVDPGNIVSLQFLAFDTEASHDILRVWDGPPENEMLLKEVSGSLIPDGIHSTLNIVTIQFDTDFYISKSGFAIQFSSSVATACRDPGVPMNGTRNGDGREPGDTVVFQCDPGYELQGQERITCIQVENRYFWQPSPPVCIAPCGGNLTGSSGFILSPNFPHPYPHSRDCDWTISVNTDYVISLAFISFSIEPNYDFLYIYDGPDSNSPLIGSFQDSKLPERIESSSNTMHLAFRSDGSVSYTGFHLEYKAKLRESCFDPGNIMNGTRLGMDYKLGSTVTYYCDAGYVLQGYSTLTCIMGDDGRPGWNRVLPSCHAPCGSRSTGSEGTVLSPNYPKNYSVDHNCVYSIAVPKEFAVPRTSSTQCSSVPEPRFGRRIGNDFAVGSLVLFECNPGYILHGSRAIRCETVPNSLAQWNDSLPTCIVPCGGILTKRKGTILSPGYPEPYDNNLNCVWKITVPEGAGIQVQVVSFATEHNWDSLDFYDGGDNNAPRLGSYSGTTIPHLLNSTSNNLYLNFQSDISVSAAGFHLEYTAIGLDSCPEPQTPSSGIKVGDRYMVGDVVSFQCDQGYSLQGHSHITCMPGPVRRWNYPIPICLAQCGGAMSDFSGVILSPGFPGNYPSSLDCTWTIKLPIGFGVHLQFVNFSTETIHDYLEVRSGSSEISTVIGRLSGPQIPSSLFSTTHETSLYFHSDYSQNKQGFHIVYQAYQLQSCPDPRPFRNGFVIGNDFTVGQTISFECFPGYTLIGNSALTCLHGVSRNWNHPLPRCEALCGGNITAMNGTIYSPGYPDEYPNFQDCFWLVRVPPGNGIYINFTVLQTEPIYDFITVWDGPDQNSPQIGQFSGNTALESVYSTSNQILIKFHSDFTTSGFFVLSYHAYQLRVCQPPPPVPNAEILTEDDEFEIGDIIRYQCLPGFTLVGNAILTCRLGERLQMDGAPPVCQVLCPANELRLDSTGVILSPGYPDSYPNLQMCAWSISVEKGYNISMFVEFFQTEKEFDVLQVYDGPNIQSPVLISLSGDYSAAFNVTSNGHEVFLQWSADHGNNKKGFRIRYIAFYCSTPESPPHGYIISQTGGQLNSVVRWACDRGFRLVGKSSAVCRKSSYGYHSWDAPVPACQAISCGIPKAPTNGGILTTDYLVGTRVTYFCNDGYRLSSKELTTATCQSDGTWSNHNKTPRCVVVTCPSINSFTLDHGRWRIVNGSHYEYKTKVVFSCDPGYHGLGPASIECLPNGTWSWRTERPYCQIISCGELPTPPNGNKIGTQTSYGSTAIFTCDLGFMLVGSAVRECLSSGLWSGSETRCLAGHCGIPELIVNGQVIGENYGYRDTVVYQCNPGFRLIGSSVRICQQDHNWSGQLPSCVPVSCGHPGSPIYGRTSGNGFNFNDVVTFSCNIGYLMQGPTKAQCQANRQWSHPPPVCKVVNCSDPGIPANSKRESKIEHGNFTYGTVVFYDCNPGYFLFGSSVLICQPNGQWDKPLPECIMIDCGHPGIPPNAVLSGEKYTFGSTVHYSCTGKRSLLGQASRTCQLNGHWSGSQPHCSGDTTGTCGDPGTPGHGSRQESDFRTKSTVRFACDTGYILYGSEERTCLSNGSWTGRQPECKAVQCGNPGTTANGKVFRIDGTTFSSSVIYSCLEGYILSGPSVRQCTANGTWSGSLPNCTIISCGDPGIPANGLRYGDDFVVGQNVSYMCQPGYTIELNGSRVRTCTTNGTWSGVMPTCRAVTCSTPPQISNGRLEGTNFDWGFSISYICSAGYELSFPAVLTCVGNGTWSGEVPQCLPKFCGDPGIPSQGKREGKSFIYQSEVSFSCNSPFILVGSSTRLCQTDGTWSGSSPHCIEPTRTSCENPGVPRHGSQNNTFGFQVGSVVQFHCKKGHLLQGSTTRTCLPDLTWSGIQPECIPHSCKQPESPAHANVVGMDLPSHGYTLIYTCQPGFFLAGGTEHRVCRSDNTWTGKVPVCEAGSKILVKDPRPALGTPSPKLSVPDDVFAQNYIWKGSYNFKGRKQPMTLTVTSFNASTGRVNATLSNSDMELLLSGVYKSQEARLMLHIYLIKVPAHASVKKMKEENWAMDGFVSAEPDGATYVFQGFIKGKDYGQFGLQRLGLNTSEGSNSSNQPHGTNSSSVAIAILVPFFALIFAGFGFYLYKQRTAPKTQYTGCSVHENNNGQAAFENPMYDTNAKSVEGKAVRFDPNLNTVCTMV

Feature

GlyTouCan Images

No data