Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Ankyrin 3, epithelial, isoform CRA_i
  • GlycoProtDB:GPDB0002894
  • UniProt:G3X971
  • Gene Symbol: Ank3
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
714 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MSEEPKEKPAKPAHRKRKGKKHLTFTREFDSDSLRHYSWAADTLDNVNLVSSPVHSGFLVSFMVDARGGSMRGSRHHGMRIIIPPRKCTAPTRITCRLVKRHKLANPPPMVEGEGLASRLVEMGPAGAQFLGPVIVEIPHFGSMRGKERELIVLRSENGETWKEHQFDSKNEDLAELLNGMDEELDSPEELGTKRICRIITKDFPQYFAVVSRIKQESNQIGPEGGILSSTTVPLVQASFPEGALTKRIRVGLQAQPVPEETVKKILGNKATFSPIVTVEPRRRKFHKPITMTIPVPPPSGEGVSNGYKGDATPNLRLLCSITGGTSPAQWEDITGTTPLTFIKDCVSFTTNVSARFWLADCHQVLETVGLASQLYRELICVPYMAKFVVFAKTNDPVESSLRCFCMTDDRVDKTLEQQENFEEVARSKDIEVLEGKPIYVDCYGNLAPLTKGGQQLVFNFYSFKENRLPFSIKIRDTSQEPCGRLSFLKEPKTTKGLPQTAVCNLNITLPAHKKAEKADRRQSFASLALRKRYSYLTEPSMSPQSPCERTDIRMAIVADHLGLSWTELARELNFSVDEINQIRVENPNSLISQSFMLLKKWVTRDGKNATTDALTSVLTKINRIDIVTLLEGPIFDYGNISGTRSFADENNVFHDPVDGWQNETPSGSLESPAQARRLTGGLLDRLDDSSDQARDSITSYLTGEPGKIEANGNHTAEVIPEAKAKPYFPESQNDIGKQSIKENLKPKTHGCGRTEEPVSPLTAYQKSLEETSKLVIEDAPKPCVPVGMKKMTRTTADGKARLNLQEEEGSTRSEPKQGEGYKVKTKKEIRNVEKKTH

Feature

GlyTouCan Images

No data