Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Amiloride-sensitive sodium channel subunit alpha
  • GlycoProtDB:GPDB0002946
  • UniProt:H3BJC3
  • Gene Symbol: Scnn1a
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
234 22823882
295 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MKGNNFKEQDLCPPLPMQGLGKGDKREEQALGPEPSEPRQPTEEEEALIEFHRSYRELFQFFCNNTTIHGAIRLVCSKHNRMKTAFWAVLWLCTFGMMYWQFALLFEEYFSYPVSLNINLNSDKLVFPAVTVCTLNPYRYTEIKEDLEELDRITEQTLFDLYKYNSSYTRQAGGRRRSTRDLRGALPHPLQRLRTPPPPNPARSARSASSSVRDNNPQVDRKDWKIGFQLCNQNKSDCFYQTYSSGVDAVREWYRFHYINILSRLPDTSPALEEEALGSFIFTCRFNQAPCNQANYSQFHHPMYGNCYTFNNKNNSNLWMSSMPGVNNGLSLTLRTEQNDFIPLLSTVTGARVMVHGQDEPAFMDDGGFNVRPGVETSISMRKEALDSLGGNYGDCTENGSDVPVKNLYPSKYTQQVCIHSCFQENMIKKCGCAYIFYPKPKGVEFCDYLKQSSWGYCYYKLQAAFSLDSLGCFSKCRKPCSVTNYKLSAGYSRWPSVKSQDWIFEMLSLQNNYTINNKRNGVAKLNIFFKELNYKTNSESPSVTMVSLLSNLGSQWSLWFGSSVLSVVEMAELIFDLLVITLIMLLHRFRSRYWSPGRGARGAREVASTPASSFPSRFCPHPTSPPPSLPQQGTTPPLALTAPPPAYATLGPSASPLDSAVPGSSACAPAMAL

Feature

GlyTouCan Images

No data