Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Amiloride-sensitive sodium channel subunit alpha (Fragment)
  • GlycoProtDB:GPDB0002956
  • UniProt:H3BKC4
  • Gene Symbol: Scnn1a
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
153 22823882
214 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MKTAFWAVLWLCTFGMMYWQFALLFEEYFSYPVSLNINLNSDKLVFPAVTVCTLNPYRYTEIKEDLEELDRITEQTLFDLYKYNSSYTRQAGGRRRSTRDLRGALPHPLQRLRTPPPPNPARSARSASSSVRDNNPQVDRKDWKIGFQLCNQNKSDCFYQTYSSGVDAVREWYRFHYINILSRLPDTSPALEEEALGSFIFTCRFNQAPCNQANYSQFHHPMYGNCYTFNNKNNSNLWMSSMPGVNNGLSLTLRTEQNDFIPLLSTVTGARVMVHGQDEPAFMDDGGFNVRPGVETSISMRKEALDSLGGNYGDCTENGSDVPVKNLYPSKYTQQVCIHSCFQENMIKKCGCAYIFYPKPKGVEFCDYLKQSSWGYCYYKLQAAFSLDSLGCFSKCRKPCSVTNYKLSAGYSRWPSVKSQDWIFEMLSLQNNYTINNKRNGVAKLNIFFKELNYKTNSESPSVTMVSLLSNLGSQWSLWFGSSVLSVVEMAELIFDLLVITLIMLLHRFRSRYWSPGRGARGAREVASTPASSFPSRFCPHPTSPPPSLPQQGTTPPLALTAPPPAYATLGPSASPLDSAVPGSSACAPAM

Feature

GlyTouCan Images

No data