Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Amiloride-sensitive sodium channel subunit alpha
  • GlycoProtDB:GPDB0002967
  • UniProt:H3BLI2
  • Gene Symbol: Scnn1a
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
153 22823882
214 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MKTAFWAVLWLCTFGMMYWQFALLFEEYFSYPVSLNINLNSDKLVFPAVTVCTLNPYRYTEIKEDLEELDRITEQTLFDLYKYNSSYTRQAGGRRRSTRDLRGALPHPLQRLRTPPPPNPARSARSASSSVRDNNPQVDRKDWKIGFQLCNQNKSDCFYQTYSSGVDAVREWYRFHYINILSRLPDTSPALEEEALGSFIFTCRFNQAPCNQANYSQFHHPMYGNCYTFNNKNNSNLWMSSMPGVNNGLSLTLRTEQNDFIPLLSTVTGARVMVHGQDEPAFMDDGGFNVRPGVETSISMRKEALDSLGGNYGDCTENGSDVPVKNLYPSKYTQQVCIHSCFQENMIKKCGCAYIFYPKPKGVEFCDYLKQSSWGYCYYKLQAAFSLDSLGCFSKCRKPCSVTNYKLSAGYSRWPSVKSQDWIFEMLSLQNNYTINNKRNGVAKLNIFFKELNYKTNSESPSVTMVSLLSNLGSQWSLWFGSSVLSVVEMAELIFDLLVITLIMLLHRFRSRYWSPGRGARGAREVASTPASSFPSRFCPHPTSPPPSLPQQGTTPPLALTAPPPAYATLGPSASPLDSAVPGSSACAPAMAL

Feature

GlyTouCan Images

No data