Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Beta-1,3-galactosyltransferase 1
  • GlycoProtDB:GPDB0003147
  • UniProt:O54904
  • Gene Symbol: B3galt1
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
47 17406563
22823882
23002422

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MASKVSCLYVLTVVCWASALWYLSITRPTSSYTGSKPFSHLTVARKNFTFGNIRTRPINPHSFEFLINEPNKCEKNIPFLVILISTTHKEFDARQAIRETWGDENNFKGIKIATLFLLGKNADPVLNQMVEQESQIFHDIIVEDFIDSYHNLTLKTLMGMRWVATFCSKAKYVMKTDSDIFVNMDNLIYKLLKPSTKPRRRYFTGYVINGGPIRDVRSKWYMPRDLYPDSNYPPFCSGTGYIFSADVAELIYKTSLHTRLLHLEDVYVGLCLRKLGIHPFQNSGFNHWKMAYSLCRYRRVITVHQISPEEMHRIWNDMSSKKHLRC

Feature

GlyTouCan Images

No data