Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Beta-hexosaminidase subunit beta
  • GlycoProtDB:GPDB0003463
  • UniProt:P20060
  • Gene Symbol: Hexb
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
63 17406563
22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MPQSPRSAPGLLLLQALVSLVSLALVAPARLQPALWPFPRSVQMFPRLLYISAEDFSIDHSPNSTAGPSCSLLQEAFRRYYNYVFGFYKRHHGPARFRAEPQLQKLLVSITLESECESFPSLSSDETYSLLVQEPVAVLKANSVWGALRGLETFSQLVYQDSFGTFTINESSIADSPRFPHRGILIDTSRHFLPVKTILKTLDAMAFNKFNVLHWHIVDDQSFPYQSTTFPELSNKGSYSLSHVYTPNDVRMVLEYARLRGIRVIPEFDTPGHTQSWGKGQKNLLTPCYNQKTKTQVFGPVDPTVNTTYAFFNTFFKEISSVFPDQFIHLGGDEVEFQCWASNPNIQGFMKRKGFGSDFRRLESFYIKKILEIISSLKKNSIVWQEVFDDKVELQPGTVVEVWKSEHYSYELKQVTGSGFPAILSAPWYLDLISYGQDWKNYYKVEPLNFEGSEKQKQLVIGGEACLWGEFVDATNLTPRLWPRASAVGERLWSPKTVTDLENAYKRLAVHRCRMVSRGIAAQPLYTGYCNYENKI

Feature

GlyTouCan Images

No data