Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Beta-galactosidase
  • GlycoProtDB:GPDB0003499
  • UniProt:P23780
  • Gene Symbol: Glb1
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
248 17406563
22823882
500 22823882
504 22823882
510 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MLRVPLCTPLPLLALLQLLGAAHGIYNVTQRTFKLDYSRDRFLKDGQPFRYISGSIHYFRIPRFYWEDRLLKMKMAGLNAIQMYVPWNFHEPQPGQYEFSGDRDVEHFIQLAHELGLLVILRPGPYICAEWDMGGLPAWLLEKQSIVLRSSDPDYLVAVDKWLAVLLPKMKPLLYQNGGPIITVQVENEYGSYFACDYDYLRFLVHRFRYHLGNDVILFTTDGASEKMLKCGTLQDLYATVDFGTGNNITQAFLVQRKFEPKGPLINSEFYTGWLDHWGKPHSTVKTKTLATSLYNLLARGANVNLYMFIGGTNFAYWNGANTPYEPQPTSYDYDAPLSEAGDLTKKYFALREVIQMFKEVPEGPIPPSTPKFAYGKVALRKFKTVAEALGILCPNGPVKSLYPLTFTQVKQYFGYVLYRTTLPQDCSNPKPIFSSPFNGVRDRAYVSVDGVPQGILDRNLMTALNIRGKAGATLDILVENMGRVNYGRFINDFKGLISNMTINSTVLTNWTVFPLNTEAMVRNHLWGREASDEGHLDGRSTSNSSDLILPTFYVGNFSIPSGIPDLPQDTFIQFPGWSKGQVWINGFNLGRYWPTMGPQKTLFVPRNILTTSAPNNITVLELEFAPCSEGTPELCTVEFVDTPVIS

Feature

GlyTouCan Images

No data