Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: B-cell receptor CD22
  • GlycoProtDB:GPDB0003578
  • UniProt:P35329
  • Gene Symbol: Cd22
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
408 23002422

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRVHYLWLLLILGHAASAQYSSANDWTVDHPQTLFAWEGACIRIPCKYKTPLPKARLDNILLFQNYEFDKATKKFKGTVLYNKAEPELYPPKQRRVTFLGNSIDNCTLKIHPIRANDSGNLGLRMTAGTERWMEPIHLNVSEKPFQPYIQMPSEIRESQSVTLTCGLNFSCFEYDILLQWFLEDSKITSVTPSVTSITSSVTSSIKNVYTESKLTFQPKWTDHGKSVKCQVQHSSEVLSERTVRLDVKYTPKLEIKVNPTEVEKNNSVTMTCRVNSSNPKLRTVAVSWFKDGRPLEDQELEQEQQMSKLILHSVTKDMRGKYRCQASNDIGPGESEEVELTVHYAPEPSRVHIYPSPAEEGQSVELICESLASPSATNYTWYHNRKPIPGDTQEKLRIPKVSPWHAGNYSCLAENRLGHGKIDQEAKLDVHYAPKAVTTVIQSFTPILEGDSVTLVCRYNSSNPDVTSYRWNPQGSGSVLKPGVLRIQKVTWDSMPVSCAACNHKCSWALPVILNVHYAPRDVKVLKVSPASEIRAGQRVLLQCDFAESNPAEVRFFWKKNGSLVQEGRYLSFGSVSPEDSGNYNCMVNNSIGETLSQAWNLQVLYAPRRLRVSISPGDHVMEGKKATLSCESDANPPISQYTWFDSSGQDLHSSGQKLRLEPLEVQHTGSYRCKGTNGIGTGESPPSTLTVYYSPETIGKRVALGLGFCLTICILAIWGMKIQKKWKQNRSQQGLQENSSGQSFFVRNKKARRTPLSEGPQSQGCYNPAMDDTVSYAILRFPESDMHNAGDAGTPATQAPPPNNSDSVTYSVIQKRPMGDYENVNPSCPEDESIHYSELVQFGAGKRPQAKEDVDYVTLKH

Feature

GlyTouCan Images

No data