Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Acid sphingomyelinase-like phosphodiesterase 3b
  • GlycoProtDB:GPDB0003722
  • UniProt:P58242
  • Gene Symbol: Smpdl3b
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
34 22823882
23002422
223 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MTLLGWLIFLAPWGVAGAQLGRFWHISDLHLDPNYTVSKDPLQVCPSAGSQPVLNAGPWGDYLCDSPWALINSSLYAMKEIEPKPDFILWTGDDTPHVPNESLGEAAVLAIVERLTNLIKEVFPDTKVYAALGNHDFHPKNQFPAQSNRIYNQVAELWRPWLSNESYALFKRGAFYSEKLPGPSRAGRVVVLNTNLYYSNNEQTAGMADPGEQFRWLGDVLSNASRDGEMVYVIGHVPPGFFEKTQNKAWFRESFNEEYLKVIQKHHRVIAGQFFGHHHTDSFRMFYDNTGAPINVMFLTPGVTPWKTTLPGVVDGANNPGIRIFEYDRATLNLKDLVTYFLNLRQANVQETPRWEQEYRLTEAYQVPDASVSSMHTALTRIASEPHILQRYYVYNSVSYNHLTCEDSCRIEHVCAIQHVAFNTYATCLHGLGAKLVPGFLLILTLLPSLHVLEVL

Feature

GlyTouCan Images

No data