Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Acid sphingomyelinase-like phosphodiesterase 3a
  • GlycoProtDB:GPDB0003752
  • UniProt:P70158
  • Gene Symbol: Smpdl3a
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
235 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MALLGNFLCCLLVAWLCGPGLGVPLAPADRAPAVGQFWHVTDLHLDPTYHITDDRTKVCASSKGANASNPGPFGDVLCDSPYQLILSAFDFIKNSGQEASFMIWTGDSPPHVPVPELSTGTVIKVITNMTMTVQNLFPNLQVFPALGNHDYWPQDQLPIVTSKVYSAVADLWKPWLGEEAISTLKKGGFYSQKVASNPGLRIISLNTNLYYGPNIMTLNKTDPANQFEWLENTLNSSLWNKEKVYIIAHVPVGYLPYATDTPAIRQYYNEKLLDIFRRYSSVIAGQFYGHTHRDSLMVLSDKNGNPLNSVFVAPAVTPVKGVLQKETNNPGVRLFQYKPGDYTLLDMVQYYLNLTEANLKGESNWTLEYVLTQAYSVADLQPKSLYALVQQFATKDSKQFLKYYHYYFVSYDSSATCDQHCKTLQVCAIMNLDSMSYDDCLKQHL

Feature

GlyTouCan Images

No data