Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 2
  • GlycoProtDB:GPDB0003945
  • UniProt:Q09199
  • Gene Symbol: B4galnt2
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
390 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MTSSVSFASFRFPWLLKTFVLMVGLATVAFMVRKVSLTTDFSTFKPKFPEPARVDPVLKLLPEEHLRKLFTYSDIWLFPKNQCDCNSGKLRMKYKFQDAYNQKDLPAVNARRQAEFEHFQRREGLPRPPPLLAPPNLPFGYPVHGVEVMPLHTILIPGLQYEGPDAPVYEVILKASLGTLNTLADVPDDEVQGRGQRQLTISTRHRKVLNFILQHVTYTSTEYYLHKVDTVSMEYESSVAKFPVTIKQQTVPKLYDPGPERKIRNLVTIATKTFLRPHKLKILLQSIRKYYPDITVIVADDSKEPLEINDDYVEYYTMPFGKGWFAGRNLAISQVTTKYVLWVDDDFLFSDKTKIEVLVDVLEKTELDVVGGSVQGNTYQFRLLYEQTKNGSCLHQRWGSFQALDGFPGCTLTSGVVNFFLAHTEQLRRVGFDPILQRVAHGEFFIDGLGRLLVGSCPGVIINHQVRTPPKDPKLAALEKTYDKYRANTNSVIQFKVALQYFKNHLYCST

Feature

GlyTouCan Images

No data