Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1
  • GlycoProtDB:GPDB0003946
  • UniProt:Q09200
  • Gene Symbol: B4galnt1
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
79 22823882
274 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRLDRRALYALVLLLACASLGLLYSSTRNAPSLPNPLALWSPPQGPPRLDLLDLAPEPRYAHIPVRIKEQVVGLLAQNNCSCESKGGSLPLPFLRQVRAVDLTKAFDAEELRAVSVAREQEYQAFLARSRSLADQLLIAPANSPLQYPLQGVEVQPLRSILVPGLSLQEASVQEIYQVNLSASLGTWDVAGEVTGVTLTGEGQPDLTLASPVLDKLNRQLQLVTYSSRSYQANTADTVRFSTKGHEVAFTILVRHPPNPRLYPPSSLPQGAEYNISALVTIATKTFLRYDRLRTLIASIRRFYPTVTIVIADDSDKPERISDPHVEHYFMPFGKGWFAGRNLAVSQVTTKYVLWVDDDFVFTARTRLEKLVDVLEKTPLDLVGGAVREISGYATTYRQLLSVEPGAPGLGNCFRQKQGFHHELVGFPSCVVTDGVVNFFLARTDKVRQVGFDPRLNRVAHLEFFLDGLGFLRVGSCSDVVVDHASKVKLPWTAKDPGAETYARYRYPGSLDQSQVAKHRLLFFKHRLQCMTAE

Feature

GlyTouCan Images

No data