Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: 5' nucleotidase, ecto
  • GlycoProtDB:GPDB0003977
  • UniProt:Q0VEE0
  • Gene Symbol: Nt5e
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
55 17406563
22823882
23002422
313 23002422
335 17406563
22823882
23002422
405 23002422

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRPAAAKVPKWLLLALSALLPQWPAASAWELTILHTNDVHSRLEQTSDDSTKCLNASLCVGGVARLFTKVQQIRKEEPNVLFLDAGDQYQGTIWFTVYKGLEVAHFMNILGYDAMALGNHEFDNGVEGLIDPLLRNVKFPILSANIKARGPLAHQISGLFLPSKVLSVGGEVVGIVGYTSKETPFLSNPGTNLVFEDEISALQPEVDKLKTLNVNKIIALGHSGFEMDKLIAQKVRGVDIVVGGHSNTFLYTGNPPSKEVPAGKYPFIVTADDGRQVPVVQAYAFGKYLGYLKVEFDDKGNVITSYGNPILLNSSIPEDATIKADINQWRIKLDNYSTQELGRTIVYLDGSTQTCRFRECNMGNLICDAMINNNLRHPDEMFWNHVSMCIVNGGGIRSPIDEKNNGTITWENLAAVLPFGGTFDLVQLKGSTLKKAFEHSVHRYGQSTGEFLQVGGIHVVYDINRKPWNRVVQLEVLCTKCRVPIYEPLEMDKVYKVTLPSYLANGGDGFQMIKDELLKHDSGDQDISVVSEYISKMKVVYPAVEGRIKFSAASHYQGSFPLVILSFWAMILILYQ

Feature

GlyTouCan Images

No data