Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alpha-mannosidase
  • GlycoProtDB:GPDB0004034
  • UniProt:Q197W7
  • Gene Symbol: Man2a2
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
305 22823882
23002422
1095 ---

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MKLKKQVTVCGAAIFCVAVFSLYLMLDRVQHDPARHQNGGNFPRSQISVLQNRIEQLEQLLEENHDIISRIKDSVLELTANAEGPPALLPYHTANGSWAVLPEPRPSFFSVSPQDCQFALGGRGQKPELQMLTVSEDLPFDNVEGGVWRQGFDISYSPNDWDTEDLQVFVVPHSHNDPGWIKTFDKYYTEQTQHILNSMVSKLQEDPRRRFLWAEVSFFAKWWDNISAQKRAAVRRLVGNGQLEIATGGWVMPDEANSHYFALVDQLIEGHQWLERNLGATPRSGWAVDPFGHSSTMPYLLRRANLTSMLIQRVHYAIKKHFAATHSLEFMWRQMWDSDSSTDIFCHMMPFYSYDVPHTCGPDPKICCQFDFKRLPGGRINCPWKVPPRAITEANVADRAALLLDQYRKKSRLFRSNVLLVPLGDDFRYDKPQEWDAQFFNYQRLFDFLNSKPEFHVQAQFGTLSEYFDALYKRTGVEPGARPPGFPVLSGDFFSYADREDHYWTGYYTSRPFYKSLDRVLEAHLRGAEILYSLALAHARRSGLAGQYPLSDFALLTEARRTLGLFQHHDAITGTAKEAVVVDYGVRLLRSLVSLKQVIINAAHYLVLGDQETYSFDPGTPFLQMDDSRVSHDALPERTVIRLDSSPRFVVVFNPLEQERLSVVSLLVNSPRVRVLSEEGQPLSVQISVHWSSATDMVPDVYQVSVPVRLPGLGLGVLQLQPDLDGPYTLQSSVRVYLNGVKLSVSRQSAFPVRVVDSGASDFAISNRYMQVWFSGLTGLLKSIRRVDEEQEQQMELEFLVYGTRTSKDKSGAYLFLPDSEAKPYVPKKPPVLRVTEGPFFSEVAVYYEHFHQVIRLYNLPGVEGLSLDMSFQVDIRDYVNKELALRIHTDIDSQGTFFTDLNGFQIQPRQYLKKLPLQANFYPMPVMAYIQDSQRRLTLHTAQALGVSSLGNGQLEVILDRRLMQDDNRGLGQGLKDNKITCNRFRLLLERRTTMSPEVHQEQERSTSYPSLLSHLTSMYLSTPPLVLPVAKRQGTSPALRSFHPLASPLPCDFHLLNLRMLPAEDTLPATDSALILHRKGFDCGLEAKNLGFNCTTSQGKLALGSLFHGLDVTFLQPTSLTLLYPLASPSNSTDISLEPMEISTFRLRLG

Feature

GlyTouCan Images

No data