Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alpha-1B-glycoprotein
  • GlycoProtDB:GPDB0004037
  • UniProt:Q19LI2
  • Gene Symbol: A1bg
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
89 22823882
23002422
192 22823882
23002422
485 22823882
23002422

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MSLLATVLLLWGFTLGPGNTLMLDSGSEPKLWAEPQSLLEPWANLTLVCAVDLPTKVFELIQNGWFLSQVRLETQVLSYRFSLGAITSNNSGIYRCRCGVEPPVDIHLPALNKWTMLSNAVEVTGKEPLPRPLAHADPVDWITPGGLPVYVMCQVAMRGVTYLLRQEGVDGVQKPDVQHKGTAGFLIYKPGNYSCSYLTHAAGEPSEPSDIVTIKMYASQAPPTLCLMGNYLMIYPQKTYETLACKAPRNAAEFQLRQGGKVLKIHGFSPTRDAILYYVNLKELDNPGPFTCRYRMHKYMHVWSEDSKPVELMWSDETLQAPVLTAEPSSRDLEPGSTVQLRCTAPVSGLRFGLQRQGKPELVVVQMLNSSGTEAVFELHNISTIDSGNYSCIYMEQAPPFSGSSSSEPVELRVNGPPPKPRLEALWKSTVHLGQEAIFRCHGHVPRVSMELVREGFKTPFAVASTRSTSAYLKLLFVGPQHAGNYSCRYTALPPFTFESGISDPVEVIVEG

Feature

GlyTouCan Images

No data