Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Aminopeptidase Q
  • GlycoProtDB:GPDB0004059
  • UniProt:Q2KHK3
  • Gene Symbol: Lvrn
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
485 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MSRPFSSGVYVSRGVALLLAALTAVLLLVLVALASLYGSCAHVQPSEQGNSRVKNTSLWPPGGQEWALPTPAQEPTVGTSQDLGPPSGPWDHLRLPPWLVPLHYDLELWPWLQPDKLSPPNLTFTGRVNITVRCTVASSRLLLHSFLLNYKQVEVWGPLAQDTRNATVGRVQVEKVWFAPDMQFVVLDLGQSLEPGSRYELSFHFSGQVLQVGLEGLFLNLYHDEDELRALVATQMEPTFARHVFPCFDEPALKATFNITVIHHPGYAALSNMPQLGQSERIDVNGSRWTVTTFHTTPRMPTYLVALVVCDLDHISRTERGKEIRVWARKDDIANGYLDFAANITGPIFSFLEDLFNISYRLPKTDIVALPIFASGAMENWGLLIFDESSLLLEPEDELTEKRAMILSIIAHEVGHQWFGNLVTMSWWNNIWLNEGFASYFELELTNYFYPKVPMNMIFFFTVLHGILGEDHALESRAVSTAVENFTETSEINRLFDLYTYKKGACMAWMLASFLSPHLFINALKSYLETFSYSNAEQDDLWRHIQMVIVPFRHFLAEH

Feature

GlyTouCan Images

No data