Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alpha-mannosidase (Fragment)
  • GlycoProtDB:GPDB0004171
  • UniProt:Q3TB95
  • Gene Symbol: Man2b1
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
107 23002422
164 17406563
22823882
23002422
286 17406563
22823882
23002422
294 17406563
22823882
490 17406563
22823882
23002422

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

QASLFAQMGFDGFFLGRIDYQDKLNRKKKLRMEELWRASDSLEPPAADLFTGVLPNNYNPPKYLCWDVLCTDPPVVDNPRSPEFNAKTLVNYFLKLASSQKGFYRTNHTVMTMGSDFHYENANMWFKNMDKLIRLVNAQQANGSLVHVLYSTPTCYLWELNKANLTWTVKEDDFFPYADGPHMFWTGYFSSRPALKRYERLSYNFLQVCNQLEALVGPEANVGPYGSGDSAPLQEAMAVLQHHDAVSGTARQNVVNDYARQLAAGWGPCEVLVSNALARLSHYKQNFSFCRELNISICPVSQTSERFQVTLYNPLGRKVDQMVRLPVYEGNFIVKDPHDKNISSNVVMVPSYYSETYQWELLFPASVPALGFSTYSVAKMSDLNHQAHNLLSRPRKHKSHHVLVIENKYMRATFDSGTGLLMKIENLEQNLSLPVSQGFFWYNASVGDEESSQASGAYIFRPNVGKPIPVSRWAQISLVKTALVQEVHQNFSAWCSQVIRLYKGQRHLELEWTVGP

Feature

GlyTouCan Images

No data