Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alkaline phosphatase
  • GlycoProtDB:GPDB0004263
  • UniProt:Q3TJD3
  • Gene Symbol: Alpl
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
230 22823882
430 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MISPFLVLAIGTCLTNSFVPEKERDPSYWRQQAQETLKNALKLQKLNTNVAKNVIMFLGDGMGVSTVTAARILKGQLHHNTGEETRLEMDKFPFVALSKTYNTNAQVPDSAGTATAYLCGVKANEGTVGVSAATERTRCNTTQGNEVTSILCWAKDAGKSVGIVTTTRVNHATPSAAYAHSADRDWYSDNEMPPEALSQGCKDIAYQLMHNIKDIDVIMGGGRKYMYPKNRTDVEYELDEKARGTRLDGLDLISIWKSFKPRHKHSHYVWNRTELLALDPSRVDYLLGLFEPGDMQYELNRNNLTDPSLSEMVEVALRILTKNLKGFFLLVEGGRIDHGHHEGKAKQALHEAVEMDQAIGKAGAMTSQKDTLTVVTADHSHVFTFGGYTPRGNSIFGLAPMVSDTDKKPFTAILYGNGPGYKVVDGERENVSMVDYAHNNYQAQSAVPLRHETHVGEDVAVFAKGPMAHLLHGVHEQNYIPHVMAYASCIGANLDHCAWAGSGSAPSPGALLLPLAVLSLRTLF

Feature

GlyTouCan Images

No data