Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Cathepsin C, isoform CRA_b
  • GlycoProtDB:GPDB0004688
  • UniProt:Q3UBY5
  • Gene Symbol: Ctsc
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
53 22823882
275 17406563
22823882
23002422

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MGPWTHSLRAVLLLVLLGVCTVRSDTPANCTYPDLLGTWVFQVGPRSSRSDINCSVMEATEEKVVVHLKKLDTAYDELGNSGHFTLIYNQGFEIVLNDYKWFAFFKYEVRGHTAISYCHETMTGWVHDVLGRNWACFVGKKVESHIEKVNMNAAHLGGLQERYSERLYTHNHNFVKAINTVQKSWTATAYKEYEKMSLRDLIRRSGHSQRIPRPKPAPMTDEIQQQILNLPESWDWRNVQGVNYVSPVRNQESCGSCYSFASMGMLEARIRILTNNSQTPILSPQEVVSCSPYAQGCDGGFPYLIAGKYAQDFGVVEESCFPYTAKDSPCKPRENCLRYYSSDYYYVGGFYGGCNEALMKLELVKHGPMAVAFEVHDDFLHYHSGIYHHTGLSDPFNPFELTNHAVLLVGYGRDPVTGIEYWIIKNSWGSNWGESGYFRIRRGTDECAIESIAVAAIPIPKL

Feature

GlyTouCan Images

No data