Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 1
  • GlycoProtDB:GPDB0004800
  • UniProt:Q3UHN9
  • Gene Symbol: Ndst1
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
231 ---

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MPALACLRRLCRHLSPQAVLFLLFVFCLFSVFVSAYYLYGWNRGLEPSADASESDCGDPPPVAPSRLLPIKPVQAVAPSRTDPLVLVFVESLYSQLGQEVVAILESSRFKYRTEIAPGKGDMPTLTDKGRGRFALIIYENILKYVNLDAWNRELLDKYCVAYGVGIIGFFKANENSLLSAQLKGFPLFLHSNLGLKDCSINPKSPLLYVTRPSEVEKGVLPGEDWTVFQSNHSTYEPVLLAKTRSSESIPHLGADAGLHAALHATVVQDLGLHDGIQRVLFGNNLNFWLHKLVFVDAVAFLTGKRLSLPLDRYILVDIDDIFVGKEGTRMKVEDVKALFDTQNELRTHIPNFTFNLGYSGKFFHTGTDAEDAGDDLLLSYVKEFWWFPHMWSHMQPHLFHNQSVLAEQMALNKKFAVEHGIPTDMGYAVAPHHSGVYPVHVQLYEAWKQVWGIRVTSTEEYPHLKPARYRRGFIHNGIMVLPRQTCGLFTHTIFYNEYPGGSSELDKIINGGELFLTVLLNPISIFMTHLSNYGNDRLGLYTFKHLVRFLHSWTNLRLQTLPPVQLAQKYFQIFSEEKDPLWQDPCEDKRHKDIWSKEKTCDRFPKLLIIGPQKTGTTALYLFLGMHPDLSSNYPSSETFEEIQFFNGHNYHKGIDWYMEFFPIPSNTTSDFYFEKSANYFDSEVAPRRAAALLPKAKILSILINPADRAYSWYQHQRAHDDPVALKYTFHEVITAGPDASSKLRALQNRCLVPGWYATHIERWLSAFHANQILVLDGKLLRTEPAKVMDTVQKFLGVTSTVDYHKTLAFDPKKGFWCQLLEGGKTKCLGKSKGRKYPEMDLDSRAFLKDYFRDHNIELSKLLYKMGQTLPTWLREDLQNTR

Feature

GlyTouCan Images

No data