Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: BPI fold-containing family C protein
  • GlycoProtDB:GPDB0005039
  • UniProt:Q3V1D7
  • Gene Symbol: Bpifc
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
113 22823882
117 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRTKQVPVLWACFLLWSLYIASSQTVYPGITARITQRALDYGLQVGMKVLEQLAKEIVIPDLNGSESLKFLKIDYVKYNFSNIKINAFSFPNTSLAFVPGVGIRALSNHGTANISTNWSVKAPLFRDSGAANLFLSGIYFTGIVAFTRNDFGYPALELQDCHVQVSHARVSFFGSLSALYNSFAEPMEKPILKNLNEMLCPIAISQVEQFNVNISALEVLTKIDNYTVLDCSLISPPEITENHLDFNLKGAFYPLESLVDPPFTPAPFHLPESRDSMLYIGISEYFFKSASFAHYVSGALGTTLSTREISNYFSQNVQGFGSVLSKIAEIYVLSQPFILQMMATGPPMVNLQRNNFSLEFPAAVIMLTQLDNSTIQPIVSMDFVASTSVGLAILGQKLICSLSLNRFRLSLPENSQRDAKVVRFENILSSILHFGVLPLANTKLQQGFPLPNPYNISFINSDIEVLEGYLLVSSDLAYDTSSKPQPNLNSWGDLNLVHRPWREQPTH

Feature

GlyTouCan Images

No data