Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Calcitonin receptor
  • GlycoProtDB:GPDB0005408
  • UniProt:Q60755
  • Gene Symbol: Calcr
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
45 ---

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MTPRRSRVKRRNLRKPKMRFLLVNRFTLLLLLLVSPTPVLQAPTNLTDSGLDQEPFLYLVGRKKLLDAQYKCYDRIHQLPSYEGEGLYCNRTWDGWMCWDDTPAGATAYQHCPDYFPDFDTAEKVSKYCDENGEWFRHPDSNRTWSNYTLCNAFTSEKLQNAYVLYYLALVGHSLSIAALVASMLIFWIFKNLSCQRVTLHKHMFLTYILNSIIIIIHLVEVVPNGDLVRRDPMHIFHHNTHMWTMQWELSPPLPLSAHEGKMDPHASEVISCKVLHFLHQYMMSCNYFWMLCEGIYLHTLIVMAVFTDEQRLRWYYLLGWGFPIVPTIIHAITRALYYNDNCWLSAETHLLYIIHGPVMVALVVNFFFLLNIVRVLVTKMRQTHEAESYMYLKAVKATMVLVPLLGIQFVVFPWRPSNKVLGKIYDYLMHSLIHFQGFFVATIYCFCNHEVQVTLKRQWTQFKIQWSQRWGRRRRPTNRVVSAPRAVAFAEPDGLPIYICHQEPRNPPISNNEGEESTEMIPMNVIQQDASA

Feature

GlyTouCan Images

No data