Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Carboxypeptidase A4
  • GlycoProtDB:GPDB0005787
  • UniProt:Q6P8K8
  • Gene Symbol: Cpa4
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
259 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MKWLLFFGALIGAGICGRDKFFGDQVFRINVRNGDEIRKLTELVNSDHLKLSVWKSPSTFDRPVDILVPSVSLLPVKSFLKSQGLDYSVTIEDLQALLDNEDEEMQHNEGIERSGDFNYGAYHPLEAIYHEMDSIATDFPELVSRVKIGETFEKRPMYVLKFSTGGGKKRPAIWLNAGIHAREWISQATAIWTARKIVTDYKKDPAITSILKKVDIFLLPVANPDGYVYTQSQNRLWRKTRSRNPGSRCVGADPNRNWNASFAGEGTSDNPCSEVYHGSHPNSEVEVKSVVDFIQKHGNFKCFIDLHSYSQLLMYPYGYTVKKAPDAEELDDVARNAAQALASLSGTKYRVGPTCTTVYPASGSSVDWAYDNGIKYAFTFELRDTGYYGFLLPASQIIPTAEETWLGLKTIMEHVRDHLY

Feature

GlyTouCan Images

No data