Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Calcitonin receptor isoform Clb-2
  • GlycoProtDB:GPDB0005946
  • UniProt:Q790U4
  • Gene Symbol: No data
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
28 ---

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRFLLVNRFTLLLLLLVSPTPVLQAPTNLTDSGLDQEPFLYLVGRKKLLDAQYKCYDRIHQLPSYEGEGLYCNRTWDGWMCWDDTPAGATAYQHCPDYFPDFDTAEKVSKYCDENGEWFRHPDSNRTWSNYTLCNAFTSEKLQNAYVLYYLALVGHSLSIAALVASMLIFWIFKNLSCQRVTLHKHMFLTYILNSIIIIIHLVEVVPNGDLVRRDPMHIFHHNTHMWTMQWELSPPLPLCAHEGKMDPHASEVISCKVLHFLHQYMMSCNYFWMLCEGIYLHTLIVMAVFTDEQRLRWYYLLGWGFPIVPTIIHAITRALYYNDNCWLSAETHLLYIIHGPVMVALVVNFFFLLNIVRVLVTKMRQTHEAESYMYLKAVKATMVLVPLLGIQFVVFPWRPSNKVLGKIYDYLMHSLIHFQGFFVATIYCFCNHEVQVTLKRQWTQFKIQWSQRWGRRRPTNRVVSAPRAVAFAEPDGLPIYICHQEPRNPPISNNEGEESTEMIPMNVIQQDASA

Feature

GlyTouCan Images

No data