Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alpha-mannosidase 2x
  • GlycoProtDB:GPDB0006346
  • UniProt:Q8BRK9
  • Gene Symbol: Man2a2
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
305 22823882
23002422
1095 ---

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MKLKKQVTVCGAAIFCVAVFSLYLMLDRVQHDPARHQNGGNFPRSQISVLQNRIEQLEQLLEENHDIISRIKDSVLELTANAEGPPALLPYHTANGSWAVLPEPRPSFFSVSPQDCQFALGGRGQKPELQMLTVSEDLPFDNVEGGVWRQGFDISYSPNDWDTEDLQVFVVPHSHNDPGWIKTFDKYYTEQTQHILNSMVSKLQEDPRRRFLWAEVSFFAKWWDNISAQKRAAVRRLVGNGQLEIATGGWVMPDEANSHYFALVDQLIEGHQWLERNLGATPRSGWAVDPFGHSSTMPYLLRRANLTSMLIQRVHYAIKKHFAATHSLEFMWRQMWDSDSSTDIFCHMMPFYSYDVPHTCGPDPKICCQFDFKRLPGGRINCPWKVPPRAITEANVADRAALLLDQYRKKSRLFRSNVLLVPLGDDFRYDKPQEWDAQFFNYQRLFDFLNSKPEFHVQAQFGTLSEYFDALYKRTGVEPGARPPGFPVLSGDFFSYADREDHYWTGYYTSRPFYKSLDRVLEAHLRGAEILYSLALAHARRSGLAGQYPLSDFALLTEARRTLGLFQHHDAITGTAKEAVVVDYGVRLLRSLVSLKQVIINAAHYLVLGDQETYSFDPGTPFLQMDDSRVSHDALPERTVIRLDSSPRFVVVFNPLEQERLSVVSLLVNSPRVRVLSEEGQPLSVQISVHWSSATDMVPDVYQVSVPVRLPGLGLGVLQLQPDLDGPYTLQSSVRVYLNGVKLSVSRQSAFPVRVVDSGASDFAISNRYMQVWFSGLTGLLKSIRRVDEEQEQQMELEFLVYGTRTSKDKSGAYLFLPDSEAKPYVPKKPPVLRVTEGPFFSEVAVYYEHFHQVIRLYNLPGVEGLSLDMSFQVDIRDYVNKELALRIHTDIDSQGTFFTDLNGFQIQPRQYLKKLPLQANFYPMPVMAYIQDSQRRLTLHTAQALGVSSLGNGQLEVILDRRLMQDDNRGLGQGLKDNKITCNRFRLLLERRTTMSPEVHQEQERSTSYPSLLSHLTSMYLSTPPLVLPVAKRQGTSPALRSFHPLASPLPCDFHLLNLRMLPAEDTLPATDSALILHRKGFDCGLEAKNLGFNCTTSQGKLALGSLFHGLDVTFLQPTSLTLLYPLASPSNSTDISLEPMEISTFRLRLG

Feature

GlyTouCan Images

No data