Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alkylglycerol monooxygenase
  • GlycoProtDB:GPDB0006356
  • UniProt:Q8BS35
  • Gene Symbol: Agmo
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
9 17406563
22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRSPGAQDNVSVSQGMRAMFYMMEPSETAFQTVEEVPDYVKKATPFFIFLILLELVISWILKGKPSGRLDDALTSISAGVVSRLPSLFFRSLEVTSYIYIWENYRLLELPWDSTWTWYFTFLGVDFGYYWFHRMAHEINIFWAAHQAHHSSEDYNLSTALRQSVLQQYSSWVFYCPLALFIPPSVFAVHIQFNLLYQFWIHTEIIRTLGPLEVILNTPSHHRVHHGRNRYCIDKNYAGTLIIWDRIFGTFEAENEQVIYGLTHPIGTFEPFNVQFHHLLYIWTTFWTTPGFCHKFSVLFKGPGWGPGKPRLGLSEEIPEVTGQEVPFSSSASQLLKIYTVLQFAVMLAFYEETFANTAVLSQVTLLLRIFFFILTLTSIGFLLDQRSKAATMETFRCLLFLTLHRFGHLKPLIPSLSFAFEIFFSVCIAFWGVRSITQLTSGSWKKP

Feature

GlyTouCan Images

No data