Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: BC026782 protein
  • GlycoProtDB:GPDB0006825
  • UniProt:Q8R0I8
  • Gene Symbol: Cfhr2
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
427 22823882
500 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MGFCNMLLLSNILLTAWLSTAKGEEILCTPPRVENGDGLNVKPVYKENERYHYKCKHGYVPKERGDAICTGSGWSSQPFCEEKTCSPPYILNGIYTPHRIIHRSDDEIRYECNYGFYPVTGSTVSKCTPTGWIPVPRCTLKPCEFPQFKYGRLYYEESLRPNFPVSIGNKYSYRCDNGFSPPSGYSWDYLRCTAQGWEPEVPCVRKCVFHYVENGDSAYWEKIYVQGQSLKVQCYNGYSLQNGQDIMTCTENGWSPPPKCIRIKTCSASDIHIDNGFLSESSYIYALNRETSYRCKQGYVTNTGEISGSITCLQNGWSPQPSCIKSCDMPVFENSITKNTRTWFKLNDKLDYECLVGFENEYKHTKGSITCTYYGWSDTPSCYDSTRTCGPPPPIDNGDITSLSLPEYEPLSSVDYQCQKYYLLKGNKTITCRNGKWSEPPTCLHACVIPENIMEAHNIILKWRHTEKIYAHSGEDIEFECKRGYQKARGSLPFRTKCINGTINYPTCV

Feature

GlyTouCan Images

No data