Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alpha 1,3-fucosyltransferase (Fragment)
  • GlycoProtDB:GPDB0007141
  • UniProt:Q920W0
  • Gene Symbol: FUT4
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
81 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

PGYRRRTRCGGWGLPRSVSSLAAVGLLCTALTTFICWGQLPPLPWASPAPQRLVGVLLWWEPFRGRGGYPKSPPDCSLRFNISGCRLLTDRAAYGEAQAVLFHHRDLVKELHDWPPPWGARERTDKALVLRVFDDQEGAVTLTGKALETVGSRPPGQRWVWMNFESPSHTPGLRGLAKDLFNWTLSYRTDSDVFVPYGFLYSRSDPTEQPSGLGPQLARKRGLVAWVVSNWNEHQARVRYYHQLSRHVSVDVFGRTGPGRPVPAIGLLHTVARYKFYLAFENSRHVDYITEKLWRNAFLAGAVPVVLGPDRANYERFVPRGAFIHVDDFPNAASLAAYLLFLDRNVSVYRRYFRWRRSFAVHITSFWDEQWCRTCQAVQTSGDQPKSIHN

Feature

GlyTouCan Images

No data