Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Calcitonin receptor isoform Cla-2
  • GlycoProtDB:GPDB0007177
  • UniProt:Q924D5
  • Gene Symbol: No data
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
28 ---

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRFLLVNRFTLLLLLLVSPTPVLQAPTNLTDSGLDQEPFLYLVGRKKLLDAQYKCYDRIHQLPSYEGEGLYCNRTWDGWMCWDDTPAGATAYQHCPDYFPDFDTAEKVSKYCDENGEWFRHPDSNRTWSNYTLCNAFTSEKLQNAYVLYYLALVGHSLSIAALVASMLIFWIFKNLSCQRVTLHKHMFLTYILNSIIIIIHLVEVVPNGDLVRRDPISCKVLHFLHQYMMSCNYFWMLCEGIYLHTLIVMAVFTDEQRLRWYYLLGWGFPIVPTIIHAITRALYYNDNCWLSAETHLLYIIHGPVMVALVVNFFFLLNIVRVLVTKMRQTHEAESYMYLKAVKATMVLVPLLGIQFVVFPWRPSNKVLGKIYDYLMHSLIHFQGFFVATIYCFCNHEVQVTLKRQWTQFKIQWSQRWGRRRPTNRVVSAPRAVAFAEPDGLPIYICHQEPRNPPISNNEGEESTEMIPMNVIQQDASA

Feature

GlyTouCan Images

No data