Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Calcitonin receptor isoform Clb-1
  • GlycoProtDB:GPDB0007179
  • UniProt:Q924D7
  • Gene Symbol: No data
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
45 ---

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MTPRRSRVKRRNLRKPKMRFLLVNRFTLLLLLLVSPTPVLQAPTNLTDSGLDQEPFLYLVGRKKLLDAQYKCYDRIHQLPSYEGEGLYCNRTWDGWMCWDDTPAGATAYQHCPDYFPDFDTAEKVSKYCDENGEWFRHPDSNRTWSNYTLCNAFTSEKLQNAYVLYYLALVGHSLSIAALVASMLIFWIFKNLSCQRVTLHKHMFLTYILNSIIIIIHLVEVVPNGDLVRRDPMHIFHHNTHMWTMQWELSPPLPLCAHEGKMDPHASEVISCKVLHFLHQYMMSCNYFWMLCEGIYLHTLIVMAVFTDEQRLRWYYLLGWGFPIVPTIIHAITRALYYNDNCWLSAETHLLYIIHGPVMVALVVNFFFLLNIVRVLVTKMRQTHEAESYMYLKAVKATMVLVPLLGIQFVVFPWRPSNKVLGKIYDYLMHSLIHFQGFFVATIYCFCNHEVQVTLKRQWTQFKIQWSQRWGRRRPTNRVVSAPRAVAFAEPDGLPIYICHQEPRNPPISNNEGEESTEMIPMNVIQQDASA

Feature

GlyTouCan Images

No data