Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Alkaline phosphatase
  • GlycoProtDB:GPDB0007503
  • UniProt:Q9EQ79
  • Gene Symbol: No data
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
140 17406563
22823882
23002422
230 22823882
430 22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MISPFLVLAIGTCLTNSFVPEKERDPSYWRQQAQETLKNALKLQKLNTNVAKNVIMFLGDGMGVSTVTAARILKGQLHHNTGEETRLEMDKFPFVALSKTYNTNAQVPDSAGTATAYLCGVKANEGTVGVSAATERTRCNTTQGNEVTSILRWAKDAGKSVGIVTTTRVNHATPSAAYAHSADRDWYSDNEMPPEALSQGCKDIAYQLMHNIKDIDVIMGGGRKYMYPKNRTDVEYELDEKARGTRLDGLDLISIWKSFKPRHKHSHYVWNRTELLALDPSRVDYLLGLFEPGDMQYELNRNNLTDPSLSEMVEVALQILTKNPKGFFLLVEGGRIDHGHHEGKAKQALHEAVEMDQAIGKAGAMTSQKDTLTVVTADHSHVFTFGGYTPRGNSIFGLAPMVSDTDKKPFTAILYGNGPGYKVVDGERENVSMVDYAHNNYQAQSAVPLRHETHGGEDVAVFAKGPMAHLLHGVHEQNYIPHVMAYASCIGANLDHCAWAGSGTAPSPGALLLPLAVLSLRTLF

Feature

GlyTouCan Images

Image?style=extended&format=png&notation=cfg
G17013IQ

Image from GlyTouCan

Image?style=extended&format=png&notation=cfg
G20861AN

Image from GlyTouCan

Image?style=extended&format=png&notation=cfg
G39448FX

Image from GlyTouCan

Image?style=extended&format=png&notation=cfg
G61514UE

Image from GlyTouCan

Image?style=extended&format=png&notation=cfg
G74132QK

Image from GlyTouCan

Image?style=extended&format=png&notation=cfg
G77994OH

Image from GlyTouCan