Glycoprotein entry

Extracted Glycoprotein from GlycoProtDB

  • Protein: Acid ceramidase
  • GlycoProtDB:GPDB0007801
  • UniProt:Q9WV54
  • Gene Symbol: Asah1
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation

Position PubMed ID
258 17406563
22823882
23002422
347 17406563
22823882

Sequence

[ ___:Potential Sequon , N:Glycosylation Site from GlycoProtDB ]

MRGQSLLTWVLAAAVTCAQAQDVPPWTEDCRKSTYPPSGPTYRGPVPWHTINLDLPPYKRWHELLAQKAPALRILVNSITSLVNTFVPSGKLMKMVDQKLPGMIGSLPDPFGEEMRGIADVTGIPLGEIISFNIFYELFTMCTSIITEDEKGHLLHGRNMDFGIFLGWNINNNTWVVTEELKPLTVNLDFQRNNKTVFKATSFVGYVGMLTGFKPGLFSLSLNERFSINGGYLGILEWMFGRKDAQWVGFITRSVLENTTSYEEAKNTLTKTKIMAPVYFILGGKKSGEGCVITRERKESLDVYELDPKHGRWYVVQTNYDRWKNTLFIDDRRTPAKKCLNHTTQKNLSFATIYDVLSTKPVLNKLTVFTTLMDVTKGQFESHLRDCPDPCIGW

Feature

GlyTouCan Images

No data