Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme

Entry of glycoprotein extracted from GlycoProtDB


Summary
Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme
  • GlycoProtDB: GPDB0003320
  • UniProt ID: P09242
  • Gene Symbol: Alpl
  • Organism:
    • Scientific Name: Mus musculus

Glycosylation Sites

# Position PubMed ID
1 140 17406563
22823882
23002422
2 230 22823882
3 430 22823882

Sequence

MISPFLVLAIGTCLTNSFVPEKERDPSYWRQQAQETLKNALKLQKLNTNVAKNVIMFLGDGMGVSTVTAARILKGQLHHNTGEETRLEMDKFPFVALSKTYNTNAQVPDSAGTATAYLCGVKANEGTVGVSAATERTRCNTTQGNEVTSILRWAKDAGKSVGIVTTTRVNHATPSAAYAHSADRDWYSDNEMPPEALSQGCKDIAYQLMHNIKDIDVIMGGGRKYMYPKNRTDVEYELDEKARGTRLDGLDLISIWKSFKPRHKHSHYVWNRTELLALDPSRVDYLLGLFEPGDMQYELNRNNLTDPSLSEMVEVALRILTKNLKGFFLLVEGGRIDHGHHEGKAKQALHEAVEMDQAIGKAGAMTSQKDTLTVVTADHSHVFTFGGYTPRGNSIFGLAPMVSDTDKKPFTAILYGNGPGYKVVDGERENVSMVDYAHNNYQAQSAVPLRHETHGGEDVAVFAKGPMAHLLHGVHEQNYIPHVMAYASCIGANLDHCAWAGSGSAPSPGALLLPLAVLSLRTLF

Feature


Glycan Images

GlyTouCan images of glycan extracted from GlycoProtDB

G17013IQ

Image from GlyTouCan

G20861AN

Image from GlyTouCan

G39448FX

Image from GlyTouCan

G61514UE

Image from GlyTouCan

G74132QK

Image from GlyTouCan

G77994OH

Image from GlyTouCan


Pathway

Associated pathways from Reactome
Copyright © 2019    GlyCosmos Portal v1.2.0