Loading...

Alpha 1,3-fucosyltransferase (Fragment)

Entry of glycoprotein extracted from GlycoProtDBGlycosylation Sites

# Position PubMed ID
1 81 22823882

Sequence

PGYRRRTRCGGWGLPRSVSSLAAVGLLCTALTTFICWGQLPPLPWASPAPQRLVGVLLWWEPFRGRGGYPKSPPDCSLRFNISGCRLLTDRAAYGEAQAVLFHHRDLVKELHDWPPPWGARERTDKALVLRVFDDQEGAVTLTGKALETVGSRPPGQRWVWMNFESPSHTPGLRGLAKDLFNWTLSYRTDSDVFVPYGFLYSRSDPTEQPSGLGPQLARKRGLVAWVVSNWNEHQARVRYYHQLSRHVSVDVFGRTGPGRPVPAIGLLHTVARYKFYLAFENSRHVDYITEKLWRNAFLAGAVPVVLGPDRANYERFVPRGAFIHVDDFPNAASLAAYLLFLDRNVAVYRRYFRWRRSFAVHITSFWDEQWCRTCQAVQTSGDQPKSIHN

FeatureCopyright © GlyCosmos Portal v1.3.1

Last updated: May 1, 2020